Obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Sztuki PAN zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 15.00 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wacławek pt. Twórczość Czesława Mystkowskiego w kontekście sztuki środowiska artystycznego Indii Holenderskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotorem jest dr hab. Anna Wierzbicka z Instytutu Sztuki PAN,

recenzentami są: prof. Jerzy Malinowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. Gabriela Świtek z Uniwersytetu Warszawskiego.
Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Sztuki PAN.