Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

 

 

 

17 października 2018, o godz. 19.00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone trzem wydawnictwom kierowanego przez Joannę Krakowską projektu HyPaTia - "Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów", "Agora. Statystyki", "(Nie)świadomość teatru. Wypowiedzi i rozmowy". Spotkanie poprowadzi prof. Inga Iwasiów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wrześniowymi nabytkami Biblioteki.

19 października 2018, o godz. 12.00 w Sali im. Sobieskich odbędzie się naukowe konwersatorium na dwa głosy Zakładu Historii i Teorii Teatru. Joanna Kocemba-Żebrowska wygłosi referat  Od współudziału do współautorstwa. Teatr Strefa Wolnosłowa jako teatr partycypacyjny, a dyskusję zainicjuje dr Katarzyna Kułakowska. Zapraszamy!

25 października 2018 (czwartek), godz. 11.00, Zakład Historii i Teorii Teatru, pok. 7.
Monika Chudzikowska: Dramat romantyczny w powojennej twórczości Andrzeja Pronaszki.

Numer 101-102 (2018) nosi tytuł "Kino europejskie XXI wieku".

Zobacz zawartość tomu.

Rocznik: LXXII (320-321)

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

  

 

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 

 

   
   

 


 

Banery
Wydarzenia

Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji 
IS PAN, 25–27 października 2018. Program
 

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.