Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

Numer 120 (2022) nosi tytuł "Kultura filmowa".

Zobacz zawartość tomu.

Czwarty  zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2022 w wersji drukowanej można kupić w księgarni IS PAN, w salonach empik i księgarniach naukowych. Wersja online  dostępna jest bezpłatnie na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN.

Rocznik 67 (2022) nr 4 (267)
Spis treści

 



 

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym wykazem nabytków Biblioteki.

Celem projektu FBC-TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej.

31 stycznia 2023, godz. 13:00 (ONLINE), dr Małgorzata Sieradz, IS PAN, Pęd do wiedzy. Zagraniczny uniwersytet jako wybór czy konieczność (interdyscyplinarne seminarium "Migracje artystyczne w XIX, XX i XXI wieku"). Spotkanie online na platformie Microsoft Teams

Dn. 9 lutego 2023 r., godz. 10.00, w trybie on-line w MS Teams. Porządek obrad

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Biuletyn Informacji Publicznej