Księga ku czci Profesora Wiesława Juszczaka

Jeden, by wszystkich zgromadzić i w jasności związać, przygotowana na Jego osiemdziesiąte urodziny w 2012 roku przez uczniów, jest dostępna na stronie Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej.