Konteksty 4/2020

Ameryka Łacińska: archiwa utopii, praktyki oporu. Amereida 

2020/4
Rocznik: LXXIV (331)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

Zapraszamy do lektury!