Konteksty 4/2018

Rocznik: LXXII (323)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

Przeczytaj abstrakty tekstów.