Odszedł Prof. Ludwik Stomma

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł Profesor Ludwik Stomma, wybitny etnolog, antropolog kultury, pisarz, felietonista. W 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lat mieszkał we Francji. Pracował na Sorbońskim Uniwersytecie w École pratique des hautes études w Paryżu, wcześniej wykładał m.in. na UW, UJ i na KUL-u, był również pracownikiem Instytutu Sztuki PAN

w Warszawie współtworzącym Zakład Antropologii kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w latach 1980-1983. Autor wielu niezwykle ważnych książek i setek artykułów nie tylko z dziedziny antropologii kultury i antropologii historii. Wieloletni przyjaciel i współpracownik kwartalnika "Konteksty", członek redakcji i rady naukowej tego pisma.

Rodzinie i Bliskim Profesora Ludwika Stommy  składamy wyrazy głębokiego współczucia
 Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i redakcja kwartalnika "Konteksty"