Konsultacje dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Zainteresowanych rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Anthropos zapraszamy na konsultacje indywidualne w Instytucie Sztuki w lipcu i sierpniu. Na spotkania można się umawiać mailowo.