Wynik konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

 

Komisja stypendialna w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Ewa Dahlig-Turek prof. IS PAN, dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska prof. IS PAN, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku wyłoniła kandydaturę mgr. Piotra Ziółkowskiego na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS "Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty". Kandydat podejmie pracę w projekcie z dniem 1 lipca 2019 roku.