Konferencja - Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło-odbiorca w badaniach nad sztuką

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych - doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji:

 

Związki szczególne.

Znaczenie relacji dzieło - odbiorca w badaniach nad sztuką 

 

Obrady odbędą się w dniach 29-30 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Sztuki PAN Warszawie.

Sukces pierwszej edycji konferencji, która miała miejsce w roku 2016 roku p.t. „Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką” zachęcił nas do konfrontacji z kolejnym, wielowątkowym zagadnieniem. Tym razem proponujemy dyskusję nad relacją między dziełem sztuki, a jego profesjonalnym i nieprofesjonalnym odbiorcą oraz czynnikami kształtującymi odbiór. Czy istnieje indywidualna i zbiorowa wrażliwość estetyczna? Jak obcowanie ze sztuką wpływa na kształtowanie gustów? Czy odbiorcę należy traktować poważnie i czy da się go skategoryzować? Czy krytycy sztuki blefują a odbiorcy „się nie znają”?

 

Proponujemy następujące zakresy tematyczne rozważań:

Kto jest odbiorcą, a kto twórcą sztuki?

Sztuka dla mas, czy wąskiego odbiorcy?

Jak sztuka traktuje odbiorcę?

Sztuka wyzwaniem dla odbiorcy- rozwijanie krytycznego myślenia

Sztuka spychana do getta ekspertów

Mitologizacja sztuki? - jak i po co czytać “wielkie interpretacje”

Granice prowokacji artystycznej

Kontrowersyjne środki (np. skandal lub prowokacja) jako promocja sztuki

Sztuka propagandowa, narzucająca formy interpretacji

Sztuka jako wyznacznik statusu ekonomicznego i społecznego

 

Do zgłaszania swoich wystąpień serdecznie zapraszamy reprezentantów nauk humanistycznych, które zajmują się sztuką – w tym historyków sztuki, muzykologów, teatrologów, antropologów kultury, kulturoznawców, psychologów, historyków filozofii i socjologów.

Prosimy o przesyłanie propozycji 20-minutowych referatów do dnia 15 kwietnia 2017 roku na adres: zwiazkiszczegolne@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczający 300 słów abstrakt, dane kontaktowe oraz afiliację Autora (wzór formularza przesyłamy w załączeniu do niniejszego komunikatu). Informacja na temat akceptacji referatu zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2017 r. Przewidywana opłata konferencyjna: 50 PLN.

Zaproszenie na konferencję.

Formularz zgłoszeniowy.