Konferencja - Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło-odbiorca w badaniach nad sztuką, 29-30.05.2017

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych - doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji:

 

Związki szczególne.

Znaczenie relacji dzieło - odbiorca w badaniach nad sztuką 

 

Obrady odbędą się w dniach 29-30 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Sztuki PAN Warszawie.

Sukces pierwszej edycji konferencji, która miała miejsce w roku 2016 roku p.t. „Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką” zachęcił nas do konfrontacji z kolejnym, wielowątkowym zagadnieniem. Tym razem proponujemy dyskusję nad relacją między dziełem sztuki, a jego profesjonalnym i nieprofesjonalnym odbiorcą oraz czynnikami kształtującymi odbiór.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz streszczeniami wystąpień.