Konferencja KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET

Instytut Sztuki PAN zaprasza na konferencję naukową "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET", która obędzie się w siedzibie Instytutu Sztuki PAN (ul. Długa 26/28, Warszawa), w dniach 23-24 listopada 2017. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017.

Instytut Sztuki PAN podjął inicjatywę opublikowania antologii krytyki artystycznej kobiet w Polsce. Ukazał się już tom poświęcony jej początkom – Pionierki. Krytyka artystyczna kobiet 1839-1879. W bieżącym roku planowane jest wydanie tomu drugiego, obejmującego lata 1880-1914; kolejne tomy będą ukazywały się w następnych latach.
W ramach tego projektu pragniemy zorganizować konferencję, mającą na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z początkami i rozwojem krytyki artystycznej kobiet w Polsce w XIX i XX wieku. W centrum zainteresowania znajduje się pytanie, na ile krytyka artystyczna kobiet odzwierciedlała odrębny sposób widzenia sztuki i wyrażała kobiece doświadczenie, także przez odniesienia do sztuki tworzonej przez kobiety. Proponujemy również zastanowienie się nad tym, jakim zmianom podlegała
tworzona przez kobiety krytyka artystyczna w miarę upływu czasu, zmieniającego się kontekstu historycznego i kulturowego, kształtowania się nowych poglądów na sztukę i jej rolę, a także ewoluowania pozycji kobiety w społeczeństwie. Interesować nas będą mini-monografie poszczególnych krytyczek, analizy różnych aspektów krytyki artystycznej kobiet oraz opracowania odnoszące się do kontekstu ich działalności.

Język konferencji: polski
Planowany czas wystąpień: do 20 minut

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (około 100-150 słów) prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2017 roku na adres: konferencja.krytyczki@gmail.com
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 lipca 2017 roku .


Planujemy publikację pokonferencyjną. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do planowanej książki. Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i pokrywa koszty obsługi i cateringu. Wymaganą kwotę należy wpłacać na konto Instytutu Sztuki PAN widoczne na dole strony, z dopiskiem "krytyka artystyczna". Na wpłaty oczekujemy do 31 sierpnia 2017 roku. Uczestnicy konferencji ponoszą koszty noclegu, przejazdu i wyżywienia. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres:
konferencja.krytyczki@gmail.com. Aktualne informacje na temat konferencji będą się
ukazywały na stronie Instytutu Sztuki PAN – www.ispan.pl

Komitet naukowy:
dr Beata Łazarz
prof. dr hab. Joanna M.Sosnowska
dr Joanna Stacewicz-Podlipska

Sekretariat:
dr Beata Łazarz
mgr Magdalena Kasa

Formularz zgłoszeniowy (doc)