Konferencja Kobiety, sztuka, społeczeństwo

Instytut Sztuki PAN zaprasza na studencko-doktorancka konferencję "Kobiety, sztuka, społeczeństwo", która obędzie się w dniach  23-24 czerwca 2022 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 kwietnia 2022

 

Kobiety – artystki i rzemieślniczki, były obecne w polu sztuki od zawsze. Zmagały się z wykluczeniem i ze stereotypami. Walczyły o równorzędne traktowanie, o należne miejsce w instytucjach sztuki. Działalność artystyczna była zarazem środkiem emancypacji, jak i sposobem wyrażenia kobiecego doświadczenia. Nie można też pomijać kobiet, które wspierały i rewolucjonizowały sztukę poprzez mecenat, kolekcjonerstwo czy działalność publicystyczną.

W XX i XXI wieku istotnymi tematami stały się m. in.: zmieniająca się kobieca codzienność i przeciwdziałanie dyskryminacji, oraz sytuacja kobiet wobec doświadczeń skrajnych, takich jak wojny i katastrofa ekologiczna.

Feministyczna historia sztuki przeszła kolejne etapy, od "odzyskiwania" artystek zapomnianych i deprecjonowanych, poprzez analizę uwarunkowań historycznych i kulturowych i dekonstrukcję tradycyjnych pojęć historii sztuki, aż do refleksji nad kategoriami takimi jak klasa społeczna, rasa, władza. Szczególną wagę i rangę zyskał postulat wyjścia poza zachodnio-centryczne postrzeganie sztuki i podjęcia badań transkulturalnych.

Proponujemy refleksję nad obecnością i aktywnością kobiet w szeroko pojętym polu sztuki. W obszarze zainteresowań są losy artystek, rzemieślniczek, protektorek i fundatorek, członkiń rodzin artystów, bohaterek dzieł, a także publicystek i krytyczek sztuki oraz historyczek sztuki i kuratorek. Istotnym tematem jest też wizerunek kobiet w sztukach wizualnych – zarówno to, jak były one ukazywane, jak prezentowano ich zmieniającą się pozycję, jak i to, w jaki sposób poprzez dzieła sztuki konstruowano społecznie preferowany obraz kobiecości. Zapraszamy również do prezentowania badań dotyczących zagadnień teoretycznych i metodologicznych. Zachęcamy zwłaszcza do zgłaszania referatów poświęconych problematyce Europy Środkowo-Wschodniej.

Proponowane tematy:

 • Kobiety – artystki: zmagania z kanonem.
 • Rzemieślniczki: kobiety wobec hierarchii sztuk i artystycznych zawodów.
 • Wizerunek kobiety w sztuce.
 • Kobiety w polu sztuki: protektorki, fundatorki, kolekcjonerki, publicystki, krytyczki, historyczki sztuki, kuratorki.
 • Nie tylko muzy: kobiety z otoczenia artystów, małżeństwa "artystyczne", rodziny "artystyczne".
 • Instytucjonalne uwarunkowania działalności artystycznej kobiet. Edukacja artystyczna, system wystawienniczy, rynek sztuki.
 • Historiografia feministycznej historii sztuki.
 • Kobiety wobec kolonializmu.
 • Ekofeminizm.
 • Praca kobiet: konieczność i środek emancypacji.
 • Kobiety wobec wojen, traum, totalitaryzmów.

Abstrakty (max. 2000 znaków) oraz krótkie biogramy prosimy nadsyłać do 10 kwietnia 2022 na adres feministycznahistoriasztuki@gmail.com

Organizatorki:
mgr Krystyna Berkan
dr Karolina Łabowicz-Dymanus

Przyjmujemy referaty w języku polskim i angielskim.

 


Zdjęcie: Elżbieta Jabłońska, Supermatka (z cyklu Gry domowe), Fundacja Sztuki Polskiej ING, 2002