Konferencja naukowa "Edukacja i widowiska w czasach Komisji Edukacji Narodowej"

 5–6 czerwca 2023.  Program. 

Organizatorzy: Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.