Joanna Krakowska laureatką Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Książka PRL. Przedstawienia Joanny Krakowskiej została uhonorowana Nagrodą im. Jerzego Giedroycia przyznawaną za monografie "oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań".  GRATULUJEMY!