II Polsko-Ukraińskie Sympozjum Muzykologiczne

25 maja 2023 (czwartek), godz. 10:30-15:30Ukraińska migracja muzykologiczna w kulturowym uniwersum Polski, zob. program. Zapraszamy!