III Konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą”

„AMERICAN DREAM”. POLSCY TWÓRCY ZA OCEANEM, zorganizowana przez Zakład Muzykologii IS PAN.
15–16 października 2019, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26, Sala konferencyjna im. Sobieskich, zob. program. Zapraszamy!