Grupa badawcza ds. tańca

 W Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk odbyło się zebranie środowiska naukowego związanego z tańcem współczesnym, które zainaugurowało działalność grupy badawczej ds. tańca przy Zakładzie Historii i Teorii Teatru IS PAN.

 

Celem tego nieformalnego zespołu osób związanych z różnymi ośrodkami w Polsce jest wspólne prowadzenie badań nad tańcem, uzupełnienie braków w przekładach i opisach historii tańca w Polsce i na świecie, w metodologii badań, współorganizowanie konferencji, prowadzenie seminariów, nawiązywanie współpracy międzynarodowej i realizacja wspólnych projektów badawczych. Koordynatorką zespołu jest dr Joanna Szymajda (joanna.szymajda@ispan.pl).