Fonografia dla muzyki i nauki

Serdecznie zapraszamy na sesję naukową „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje,  
 współczesność”, która odbędzie się w 25-26 września b.r. w Instytucie Sztuki PAN.
Zob. Program