Wyniki konkursu OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki

Na pierwszym miejscu listy rankingowej panelu HS2 znalazł się projekt  dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”. Gratulujemy!