Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności


Do końca września 2023
 można składać dokumenty na STUDIA PODYPLOMOWE.
Do wyboru: historia sztuki, sztuka nowoczesna, muzyka, fotografia, film i teatr.   Zob. rekrutacja. Zapraszamy!

Informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok 2023/2024 można już znaleźć na stronie Internetowej Szkoły w języku polskim i ukraińskim oraz w języku angielskim. Szczegóły i harmonogram - TUTAJ

W dniu 5 października 2023 roku o godz. 11:30 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Antoniego Michnika pt. Brzmienie I wojny światowej, czyli audiosfera nowoczesnego wydarzenia performatywnego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Duniec.

W dniu 12 października 2023 roku o godz. 12:00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Bendkowskiego pt. Nagrobki gotyckie królów Polski w Poznaniu i Krakowie, napisanej pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Jurkowlańca, prof. IS PAN 

W dniu 17 października 2023 roku o godz. 13.00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sypczuka pt. „Wielkie dzieło inwentaryzacji”. Działalność Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków

Sztuki w II Rzeczypospolitej i jego znaczenie dla badań i ochrony i zabytków, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk.

 

W dniu 19 października 2023 roku o godz. 12.00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Gawrońskiej-Oramus pt. Malarstwo florenckie między Ficinem a Savonarolą, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. ks. Andrzeja Witko.

 

Trzeci zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana pojawi się w księgarniach w drugiej połowie września.

Zapraszamy do zapoznania się z listą sierpniowych nabytków Biblioteki.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 lipca 2023 r.  powierzy  dr hab. Ewie Dahlig-Turek, prof. IS PAN funkcję dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r.

Biuletyn Informacji Publicznej