Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Na pierwszym miejscu listy rankingowej panelu HS2 znalazł się projekt  dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”. Gratulujemy!

 

 

 

 

 

Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN serdecznie zaprasza 28 maja 2019, o godz. 11.00 do Sali Starzyńskiego w Instytucie Sztuki PAN na sesję „PRZECIW, CZYLI ZA. Teatr publiczny. Przedstawienia – w stronę nowej historiografii”.

Sesja zorganizowana w związku z ukazaniem się piątego, a zarazem ostatniego tomu w serii „Teatr publiczny. Przedstawienia 1765-2015”, w ramach której w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego pod opieką edytorską Doroty Buchwald wydane zostały książki: Krystyny Duniec, Piotra Morawskiego, Ewy Partygi, Joanny Krakowskiej.

Nazwa sesji zainspirowana tytułem jednej z ostatnich książek Marty Fik wyraża nadzieję autorek i autora na taką właśnie recepcję ich wieloletniej pracy. Hasło „Przeciw, czyli za” oddaje naczelną aspirację oraz sens cyklu, jakim było przedstawienie nowej, niekanonicznej wizji historii polskiego teatru. Sesja może więc stać się okazją do podjęcia szerszej dyskusji na temat historii teatru i metodologii badań teatrologicznych, a ewaluacja i krytyczna recepcja projektu „Teatr Publiczny. Przedstawienia” mogą stać się punktem wyjścia do dyskusji wykraczającej poza ramy serii.

Sesja będzie miała charakter otwartej dyskusji przy długim stole, zainicjowanej krótkimi problematyzującymi wystąpieniami, odnoszącymi się do poszczególnych tomów oraz do metodologii całości.  Wprowadzenia do debaty zgodzili się wygłosić: Stanisław Godlewski, Łucja Iwanczewska, Artur Duda, Antoni Michnik, Grzegorz Niziołek, Małgorzata Sugiera. Dyskusję poprowadzi prof. Dobrochna Ratajczakowa.

Film prezentujący najważniejsze działania w ramach projektu „Roots” na Wydziale Muzyki Uniwersytetu w Cambridge, wspierane przez SoundMe, Helen Hamlyn Trust, Cambridgeshire Music i Cambridge Early Music, dotyczące edukacji muzycznej i historycznomuzycznej w szkołach:

 

28 maja 2019 r., godz. 11:00
Instytut Sztuki PAN, Sala Sobieskich
Prof. Nana Sharikadze (Tbilisi State Conservatoire)
“Warsaw Autumn”– new musical perspective for the countries under the Iron Curtain  (On the example of Georgian composition school).
Prowadzenie: dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Zob. abstrakt

Dn. 4 czerwca 2019, godz. 13.00, w Sali im. Sobieskich odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Oksany Shkurgan pt. Studia nad muzycznym dziedzictwem Ukrainy. Recepcja i adaptacja muzyki tworzonej w Rzeczpospolitej dla Kościoła rzymsko-katolickiego w środowiskach unickich w XVII i XVIII w. Promotor: dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN,

Dn. 6 czerwca 2019 r., godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. 

15 marca 2019 powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN, wśród których jest również Instytut Sztuki PAN.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   
 


 

Banery
Konkursy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”

Projekty międzynarodowe

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.